Showing all 3 results

Show sidebar

Tổ yến rút lông set Bạc (03 tổ)

1,050,000.00
❖ Tổ yến rút lông set bạc gồm 03 tổ yến đã rút sạch lông. ❖ Quy cách 03 miếng/hộp (1 miếng chưng #3 chén, khẩu phần cho #09 chén/hộp) ❖ Dùng ngày 1 chén – cách ngày – khẩu phần ăn cho 1 tháng. ❖ Tiện lợi để sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian và lượng hao hụt trong quá trình xử lý. ❖ Tặng kèm đường phèn, táo đỏ.

Tổ yến rút lông set Kim Cương (100gr)

3,500,000.00
❖ Tổ yến rút lông set Kim Cương gồm 10 tổ yến đã rút sạch lông. ❖ Quy cách 10 miếng/hộp (1 miếng chưng #3 chén, khẩu phần cho #30 chén/hộp) ❖ Dùng ngày 1 chén – cách ngày – khẩu phần ăn cho 2 tháng. ❖ Tiện lợi để sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian và lượng hao hụt trong quá trình xử lý. ❖ Tặng kèm đường phèn, táo đỏ.

Tổ yến rút lông set Vàng (50gr)

1,800,000.00
❖ Tổ yến rút lông set Vàng gồm 05 tổ yến đã rút sạch lông. ❖ Quy cách 05 miếng/hộp (1 miếng chưng #3 chén, khẩu phần cho #15 chén/hộp) ❖ Dùng ngày 1 chén – cách ngày – khẩu phần ăn cho 1 tháng. ❖ Tiện lợi để sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian và lượng hao hụt trong quá trình xử lý. ❖ Tặng kèm đường phèn, táo đỏ.